Thursday, April 11, 2019

ตะวันตกพบหุ่นเชิดผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อจีนคนใหม่ในการเลือกตั้งไทย

West Finds New Anti-China Puppet in Wake of Thai Elections (Original English) 
ตะวันตกพบหุ่นเชิดผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อจีนคนใหม่ในการเลือกตั้งไทย 

การแทรกแทรงทางการเมืองของโลกตะวันตกเผชิญกับความพ่ายแพ้อีกครั้ง คราวนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย 


ด้วยประชากรณ์กว่า 70 ล้านคน และเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังก้าวสู่การเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญในนโยบาย One Belt, One Road ของจีน ทำให้สหรัฐและพันธมิตรต้องการจะหนุนฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจีนขึ้นสู่อำนาจในการเลือตั้งของไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับกองทัพได้คะแนนความนิยมที่สูงกว่า ทำให้ฝ่ายปฏิปักษ์ที่มีสหรัฐหนุนหลังพบกับความพ่ายแพ้ร้ายแรงในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจเป็นครั้งแรกในปี 2544 

ฝ่ายปฏิปักษ์ที่มีสหรัฐหนุนมีผู้นำคืออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐี นักโทษหนีคดีผู้ลี้ภัยทางการเมือง เขาถูกโค่นล้มจากอำนาจในปี 2549 ภายหลังมีข้อครหาการคอรัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการพยายามจะกุมอำนาจรัฐทั้งหมดไว้ทกับตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

จากนั้นมาทักษิณได้พยายามจะหวนคืนสู่อำนาจผ่านทางการใช้ตัวแทนหลายคน ซึ่งหนึ่ในนั้นมีน้องสาวของตน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งปี 2554 ถึง 2557 และเฉกเช่นเดียวกับพี่ชาย ได้ถูกโค่นล้มจากอำนาจโดยการแทรกแทรงของศาลและกองทัพ 

Monday, April 8, 2019

West Finds New Anti-China Puppet in Wake of Thai Elections

April 8, 2019 (Tony Cartalucci - NEO) - Western political meddling abroad faced another serious setback - this time in the Southeast Asian country of Thailand.


With a population of 70 million people, the 2nd largest economy in Southeast Asia, and transforming into a key regional partner for Beijing and its One Belt, One Road initiative, the US and its partners sought to propel opposition parties into power during recent elections held in March.

However, the military-linked Palang Pracharath Party (PPRP) won the popular vote, delivering US-backed opposition parties their first serious defeat at the polls since rising to power in 2001.

The US-backed Thai opposition is led by fugitive billionaire, ex-prime minister Thaksin Shinawatra. He was ousted from power in 2006 after a series of corruption scandals, human rights abuses, and attempts to illegally consolidate power.

Shinawatra has since attempted to return to power through a series of nepotist proxies including his sister Yingluck Shinawatra who served as prime minister from 2011-2014 until likewise being ousted by judicial and military intervention.

In addition to Thaksin Shinawatra's Pheu Thai political party, he also maintains a violent street front known as the "red shirts," and is bolstered by US-funded nongovernmental organizations (NGOs), "student activist" groups, and extensive support throughout the Western corporate media.

In the most recent election, Shinawatra divided his political forces into multiple parties in a hedging strategy meant to preserve at least one party against disbanding for serving illegally as the fugitive's proxies.

In addition to Pheu Thai, Shinawatra also fielded Thai Raksa Chart, Pheu Tham, Pheu Chart, and Future Forward.

US Finds "New" Proxy in "Future Forward" 

While Pheu Thai and other parties are openly run by Shinawatra as proxies, the latter - Future Forward - has attempted to claim it is not a nominee party.

However, nothing could be further from the truth.

The party - headed by billionaire Thanathorn Jungrungreangkit (normally referred to as Thanathorn) - not only promotes an identical agenda of removing Thailand's military from politics - thus paving Shinawatra's return to power - it literally established its party headquarters next door to Shinawatra's Pheu Thai Party. It includes various pro-Shinawatra politicians in its party, and was promoted by Shinawatra's Thai Raska Chart (TRC) party as a nominee after TRC's disbanding ahead of elections.

Thanathorn himself is co-heir of the Jungrungreangkit fortune accumulated by his late father, and since taken over by his mother. The Jungrungreangkit family has long allied itself with Shinawatra.

Media interests the family controls have served as stalwart supporters of Shinawatra and his political agenda for years. This support extends itself to promoting the same Western interests and agendas that in turn are sponsoring and benefiting from Shinawatra's bid to return to power.


Thanathorn himself - ahead of elections - went out of his way to court foreign interests and support - including visits with Canadian Prime Minister Justin Trudeau and speaking at venues like the Concordia Summit - chaired by inveterate regime change promoters and pro-war advocates including John Negroponte and David Petraeus, as well as representatives of verified dictatorships like Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia. 

Thanathorn has repeatedly declared his intentions to roll back joint Thai-Chinese infrastructure projects and slash the Thai military's budget, undermining its ability to fend of foreign interference - both foreign policy dreams long sought after by Washington.


Wednesday, March 20, 2019

US and Soros Take Stab at Thai Elections

March 21, 2019 (Tony Cartalucci - NEO) - Western regime change efforts have intensified ahead of upcoming elections in Thailand. Opposition groups attempting to take power and remove Thailand's powerful, independent military from Thai politics have received extensive, well-documented funding and political support from Washington, London, Brussels, and Western corporate foundations, including the most notorious of all - George Soros' Open Society Foundation (OSF).


One such front - Human Rights Watch (HRW) - has recently released a report condemning upcoming elections as undermining the "right to vote."

To understand Soros-funded propaganda published by HRW, one must first understand why Thailand has been targeted for regime change in the first place.

Why Thailand?

The Southeast Asian Kingdom of Thailand serves as a pivotal regional hub economically and geopolitically. It has the second largest economy in ASEAN and remains the only Southeast Asian state to have avoided Western colonization.

While some analysts still cling to Cold War-era stereotypes regarding Thailand's role in the US-led war against Vietnam, the country has since dramatically pivoted away from Washington.

Thailand's military in particular has begun replacing its aging American weapons with Chinese, Russian, and European weapons. This includes everything from small arms to Russian Mi-17 transport helicopters, European warplanes, Chinese main battle tanks and armored personnel carriers (APCs), and even Chinese-built ships and submarines.

Thailand has also become a key partner in China's One Belt, One Road (OBOR) initiative. High-speed rail lines are already under construction with proposals for the construction of more lines entering final negotiations.

While Thailand - by necessity - still maintains ties with the West, and Western allies like Japan - it is clear that it has balanced out these ties - with the momentum of Thai foreign policy tilting decisively in favor of Eurasia at Washington's expense.

For all of these reasons and more, the US has been involved in long-term regime change efforts in Thailand, starting at least as early as 2001 with billionaire and former Carlyle Group adviser Thaksin Shinawatra's ascent into political power.

By 2001 it was already clear that China's rise regionally and globally was imminent and that the process of encircling and containing Beijing had become a priority for US foreign policy. Placing proxies like Thaksin Shinawatra into power in Thailand was aimed at creating a unified front of US client states along China's peripheries.

Soros in Thailand 

Geopolitical analyst Jean Perier's article, "After Bleeding Thailand Dry, Soros is Going in for the Kill," provides a detailed history of the 1997 Southeast Asian financial crisis and the role Soros' financial speculation played in - first precipitating it - then exploiting it. The crisis also created a vector for Western political subversion.

Shinawatra's rise to power in the wake of the financial disaster was meant to rebuild Thailand according to Washington's designs. Shinawatra quickly consolidated political power, attempting to built a one-party state under his and his Western sponsors' control.

He also took multiple steps toward transforming Thailand into a US client state - including committing Thai troops to the illegal US invasion of Iraq in 2003, inviting the US CIA to use Thai territory as part of its global "rendition program," the privatization of Thailand's national oil and gas conglomerate PTT, and an attempt to pass an unpopular US-Thai free trade agreement without parliamentary approval.

He also indulged deeply in a myriad of human rights abuses and abuses of power, which eventually provided Thailand's institutions with a pretext to finally remove him from power through a military coup in 2006.