Thursday, October 13, 2016

Thailand's King Passes into Immortality

October 13, 2016 (ATN) - [Scroll down for English Below.]

ในหลวงของคนไทยสวรรคตเพื่อไปสู่อมตะ พระองค์ไม่ได้จากไปไหน พระองค์ได้อยู่กับพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลของประเทศไทย อีกทั้งงาน/แนวคิด ของพระองค์จะอยู่คงอยู่หัวใจและการกระทำของคนไทยตลอดไป

ประเทศไทยกำลังอยู่ภายใต้ความโศกเศร้าเสียใจถือเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่อ่อนไหว สำหรับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แล้ว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนไทย

พวกเราต้องเข้าใจว่าพระองค์ได้ไปสู่สรวงสวรรค์กับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีของไทย ซึ่งเป็นอมตะไม่มีวันตายและอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน ผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ หัวใจของไทยทุกคนทั้งชาติ

พระองค์ให้ความรักและดูแลคนไทยทั่วทั้งชาติให้มีความอยู่ดีกินดีด้วยการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ได้ทำงานอย่างหนักทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาไปทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำ และการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

พระองค์จะคงอยู่ตลอดไป ผ่านการดำเนินรอยตามแนวทางที่พระองค์สร้างไว้ อาทิ เช่น การที่เครือข่ายประชาชน ทั้งด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านพลังงานพึ่งพาตนเอง ฯลฯ ต่างได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ และดำเนินตามแนวทางที่พระองค์วางไว้

ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงไปช่วยผู้คนในพื้นที่ห่างไกล ท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ที่ถูกลืม เพื่อให้คนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งคนไทยต้องทำได้ เพราะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป ผ่านการกระทำและหัวใจของพวกเราทุกคนนั่นเอง


เพราะฉะนั้น ถ้าคนไทยเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทำได้ และสามารถทำได้แบบพระองค์ สามารถอธิบายสิ่งที่พระองค์ทำได้ สามารถเจริญรอยตามที่พระองค์วางไว้ได้ นั่นก็หมายความว่า พระองค์จะอยู่กับคนไทย 70 ล้านดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป ซึ่งจะนำพาประเทศไทยให้เข้มแข็งและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้

ประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและหลายประเทศตัองยอมพ่ายแพ้

นี่คือ เหตุผลว่าทำไมศตรูของประเทศไทยถึงได้ดันทุรังและพยายามบ่อนทำลายความเข้มแข็งของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ แต่ประเทศเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรประเทศไทยได้เลย


คนไทยโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของพระองค์ แต่ตราบเท่าที่คนไทยสามารถนำสิ่งที่ในหลวงได้สอนไว้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม การช่วยพัฒนาประเทศชาติผ่านเทคโนโลยีสมัยต่างๆ และการเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันในการทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะคงอยู่ตลอดไป King Bhumibol Adulyadej will live on forever.

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก่อนหน้ารัชกาลที่ 9 ทรงอยู่ในหัวใจ ความทรงจำ และการลงมือทำสิ่งต่างๆของคนไทยนับล้านๆคน และ ขณะนี้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ และได้วางแนวทางความสำเร็จต่างๆ ให้คนไทยได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

แม้ปีนี้จะเป็นแห่งความโศกเศร้าที่ในหลวงรัชกาล 9 สวรรคต แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเวลาพิเศษที่เราได้ตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรมาเพื่อพวกเราบ้าง


สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้พระองค์ภูมิใจในสิ่งทีพระองค์ได้ทำมาทั้งชีวิต คือ การทำตามคำสอนของพระองค์ด้วยการลงมือทำอย่างแท้จริง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะอยู่กับพวกเราด้วยความยิ่งใหญ่ ทรงพลัง มีความหมาย สัมผัสได้ ตลอดไป พระองค์จะอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งขอแค่เราเดินตามรอยที่พระองค์ได้วางไว้

ตัวอย่างที่พวกเราสามารถทำได้ อาทิเช่น
• การปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารกินเองในชีวิตประจำวัน / การทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักแนวทางผู้ปลูกผู้บริโภคปลอดภัย ให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง
• การสนับสนุนสินค้าเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้
• การสอนเยาวชนในท้องถิ่นให้มีทักษะทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพ
• การร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานการพึ่งพาตนเอง เพื่อพัฒนาประเทศ และ
• การร่วมกับนักประดิษฐ์ / นักนวัตกรรม ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงขึ้น

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยเท่านั้น ที่เราสามารถทำได้และยังมีตัวอย่างและรูปอื่นๆอีกมากทีในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้บุกเบิกไว้ เพื่อให้คนไทยได้เดินรอยตามท่าน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้พระองค์จะทรงอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน

หากคนไทยได้ลงมือทำตามหลักการที่พระองค์สอนไว้ เมื่อความโศกเศร้าของคนไทยสิ้นสุดลง ประเทศไทยจะเข้มเแข็งมากกว่าที่เป็นมา เพราะพระองค์ไม่ได้จากไปไหน แต่จะอยู่ทรงอยู่กับคนไทย เพื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำมาไว้ แต่จากไปนี้ความรับผิดชอบนี้อยู่กับคนไทยทุกคนแล้ว
Thailand is undergoing a sensitive transition with the passing of the long-lived, much beloved King Bhumibol Adulyadej (Rama 9). However, during this difficult time for Thais, they should understand that their beloved King has joined his forefathers in immortality, forever woven into the fabric of Thai history, culture, and the nation's very heart.

Not a corner of the nation was unaffected by the life's work of King Bhumibol Adulyadej. He ceaselessly worked in the promotion of infrastructure and development in the farthest reaches of the Kingdom bringing electricity, water, and sustainable agriculture with him.

Those few corners he has not reached have been transformed by those inspired by his example.

Networks of organic farmers and those promoting alternative energy, inspired by the King's example, have brought light to hilltop villages, isolated and forgotten communities existing in the shadows of Thailand's modern seaside tourist industry, and in the form of innovations and achievements created by those eager to follow in the footsteps of His Majesty in dedicating their life and work not just to their own betterment, but to the nation's.

By understanding King Bhumibol Adulyadej's achievements and example in life, he lives on in eternity in the hearts and actions of Thais the world over. Their love for their King already has made a profound impact on those who see and experience its positive effects. The King of Thailand is the heart and strength of the nation, a rallying point around which Thais, regardless of any other differences they may have, can join together around to overcome any obstacle.Thais have done this throughout the nation's ancient history, overcoming monumental obstacles many neighboring nations were defeated by.


That is perhaps why the enemies of Thailand have so eagerly and for so many decades attempted to undermine and diminish this strength of the nation.

But it is very likely that Thailand's enemies do so in vain.

Thais will mourn the passing of King Bhumibol Adulyadej, but as long as each Thai lives his example in their daily lives, whether it is dedicating themselves first to their nation and people before themselves, or helping develop the nation through hard work and innovation, or inspiring the best in others, King Bhumibol Adulyadej will live on forever.His accomplished forefathers too live on in the hearts, minds, and actions of millions of Thais. He has now joined them setting the stage for successors to follow in his example.

This year that the nation mourns His Majesty's passing, is a year we can take extra time to finally live the example he left for us, the greatest way to honor the work he did in life. For those who already live his example, realize that in your deeds and actions you are the means through which Thailand's beloved King Bhumibol Adulyadej will live on in a very meaningful, tangible way, forever.

Simple Things You Can Do 
  • Grow a garden to supplement your daily diet;
  • Start an organic farm as a business and to make healthy, local food more accessible; 
  • Support Thai farmers at real farmers' markets to strengthen local farmers; 
  • Help tutor local students that live around you; 
  • Join an organic agriculture network;
  • Help the many networks in Thailand promoting sustainable, alternative energy and; 
  • Join innovators who work to improve Thailand's infrastructure and economy.
These are just a few examples of what we can do (and there are many other examples) to follow in King Bhumibol Adulyadej's footsteps, and through which his life and example will live on long after Thailand's mourning is over. When the nation's mourning is over, by committing to these principles and the King's example, Thailand will be stronger than ever.